КонтактиMap
България, София 1606
бул. Ген. Ед. Тотлебен 71-73,
етаж 1
Map
Тел:
+ 359 2 953 05 63
+ 359 2 953 05 64
Map
E-mail:
sales@mireksshipping.com
office@mireksshipping.com

Тип транспорт
Начин на плащане
За опасен товар - (DGR / IMO / ADR) - моля задължително посочете:
Security Image