Мирекс Шипинг ООД се грижи за Вашия товар
Морски транспорт Морски транспорт
Въздушен транспорт Въздушен транспорт
Сухопътен транспорт Сухопътен транспорт
Складиране Складиране
Услуги с добавена стойност Услуги с добавена стойност

„Мирекс Шипинг“ ООД

„Мирекс Шипинг“ ООД е българско дружество, създадено в началото на 2004 като дъщерна компанията на Екстранс ООД. Понастоящем компанията е част от Екстранс Холдинг.
Ръководена от млад и амбициозен екип от професионалисти, компанията предлага богат избор от спедиторски и логистични услуги по море, въздух и суша, както и проектна логистика, доставка на критично спешни пратки и митническо посредничество. „Мирекс Шипинг“ разполага с цялостни логистични решения, изцяло съобразени с индивидуалните нужди и изисквания на клиента, както и с променящите се пазарни условия.
НАШАТА МИСИЯ
НАШАТА МИСИЯ
Целта ни е да осигурим на нашите клиенти висококачествена и персонифицирана услуга, съответстваща на потребностите им, за да могат те да се погрижат за личния си бизнес, докато ние се грижим за техните пратки.
НАШИТЕ ЦЕННОСТИ
НАШИТЕ ЦЕННОСТИ
В изграждането и развитието на своите бизнеспартньорства, Мирекс Шипинг ООД се ръководи от следните ценности:

  • Лоялност и отговорност
  • Почтеност и признание
  • Мотивация и надеждност
  • Професионализъм и удовлетвореност
  • Човечност и новаторски подход
НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Индивидуални логистични решения

Всеки логистичен казус е различен и за нас е от огромна важност да се запознаем подробно с изискванията на клиента и особеностите на микро и макросредата. Затова:
 

Ние изслушваме
За да предложим най-добрите решения, ние се интересуваме от вашите специфични изисквания и от спецификите на товара.
Ние разбираме
Знаем как да се приспособим, за да задоволим вашите нужди и затова търсим най-добрите маршрути, най-ниските цени и най-бързите срокове за доставка.
Ние предлагаме решения
За нас е удоволствие да поемаме предизвикателства и умеем да намираме решения дори и на най-заплетените случаи.
Вие избирате решение
Каквото и логистично решение да изберете, ние ви подкрепяме на 100 процента.
Ние го осъществяваме
Със съдействието на нашите партньори по целия свят, успяваме да доставим пратката ви непокътната и навреме. Наша отговорност е винаги да следим местоположението и състоянието на всички стоки.ФАКТИ

Повече от 15 години, „Мирекс Шипинг" е предпочитан доставчик на логистични услуги, наложила се на пазара като отговорна и стабилна компания.
За да развива и разширява своята дейност компанията участва в международни логистични мрежи, като осигурява покритие в над 180 държави и над 2500 офиса. Има и сключена застраховка отговорност на спедитора на стойност 500 хиляди щатски долара.
 

2004
Компанията е създадена 2004 година
100 %
Bulgarian Ownership
180
Country coverage
2500
logistics partners
offices all over the world
USD 500 000
Legal liability
amount

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.073: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Фирма „МИРЕКС ШИПИНГ” ООД получи безмъзмездно финасиране по процедурата BG16RFOP002-2.073 по ОПИК 2014-2020.
Повече


ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Повече