Индивидуален подход към всеки клиент
Индивидуален подход към всеки клиент

Морски транспорт

Морски транспорт
Морският транспорт е транспортът с най-ниска себестойност и най-висока икономичност, в следствие на което още от древността се е наложил като най-разпространения и икономичен начин за придвижване на товари. Понастоящем повече от 80 процента от световния стокообмен се транспортира по море. „Мирекс Шипинг“ има богат опит в презокеанския превоз на товари и предлага цялостно обслужване – транспортно и логистично, в областта на морските контейнерни превози.

Компанията предлага:
 • Превоз на цели контейнери, FCL (Full Container Load): 20, 40 и 45 футови контейнери и специално оборудване
 • Превоз на контейнерни групажни пратки, тип LCL (Less than Container Load)
 • Редовен контейнерен групаж, тип LCL, от Далечния Изток
 • Комбиниран превоз по море и въздух (Sea Air)
Контейнерен транспорт
Мирекс Шипинг ООД е сред водещите български спедитори, специализирани в контейнерния транспорт. Широката агентска мрежа, с която компанията сътрудничи позволява качествено и надеждно обслужване от врата до врата. В зависимост от вида на стоката и нейната специфика, пратките могат да бъдат превозвани в стандартни контейнери или в така наречените контейнери специално оборудване. Те са предназначени за превоз на извънгабаритни товари, за стоки, изискващи определен температурен режим, за пратки, които имат специфичен начин на товарене и в други отделни случаи. Мирекс Шипинг ООД се възползва от своите благоприятни отношения с множество корабни линии и агенти в цял свят, с което гарантира гъвкаво време за доставка и конкурентни цени.

За внос и износ от България на цели контейнери, компанията оперира на следните пристанища:
 • Варна, България
 • Бургас, България
 • Солун, Гърция
 • Пирея, Гърция
 • Констанца, Румъния
 • Истанбул, Турция
 • Антверпен, Белгия - за експресна доставка от САЩ и Канада
Логистичните услуги за превоз и доставка на цели контейнери (FCL), включват:
 • Контейнерен транспорт от и до гореизброените пристанища
 • Мултимодален транспорт от врата до врата по целия свят, включително внос, износ, транзитни операции и тристранни търговски сделки
 • Превоз на товари, изискващи определен температурен режим
 • Превоз на проектно карго и извънгабаритни товари
 • Превоз на опасни товари – IMO (International Maritime Organization)
 • Превоз на лични вещи
 • Контейнеризация и деконтейнеризация в зоните на пристанищата и извън тях
 • Доставка на контейнери под митнически контрол в Европейския съюз, Сърбия и Македония
 • Всички услуги свързани с митническата обработка на стоката пристигаща в контейнери в България, Гърция и Румъния
 • Обслужване на DDP (Delivery Duty Paid) пратки
 • Обработка на документация
 • Следене на движението на пратката и актуализиране на статуса ѝ
Размерите на контейнерите можете да намерите тук.
Схема на товарене на палети в основните типове контейнери можете да намерите тук. Направи запитване

Въздушен транспорт

Въздушен транспорт
Международният транспорт е подложен на огромното влияние на глобализацията. Поради това все повече клиенти изискват бързи срокове на доставка и намаляване на разходите за складиране. Нашите специалисти по въздушен транспорт са насреща за справяне с новите предизвикателства и са готови да ви предложат качествено обслужване и конкурентни цени.

Можете да избирате между:
 • Експресен въздушен транспорт
 • Стандартен въздушен транспорт
 • Икономичен въздушен транспорт
 • Консолидационен транспорт


Компанията предлага:
 • Международен въздушен транспорт
 • Доставка на пратки от врата до врата
 • Комбиниран транспорт по море/ въздух или въздух/суша
 • Превоз на пратки, изискващи специфичен температурен режим
 • Превоз на опасни товари
 • Превоз на високостойностни пратки
 • Превоз на лични вещи
 • Превоз на живи животни
 • Терминална обработка на товарно и разтоварно летище
 • Доставка и терминална обработка на резервни части за кораби
 • Oрганизиране на карго чартъри
 • Обслужване на DDP (Delivery Duty Paid) пратки
 • Следене на движението на пратката и актуализиране на статуса ѝ

Свържете се с нас за допълнителна информация и цени.
Експресна услуга
Тази услуга се характеризира с доставка от летище до летище в срок между 12 и 48 часа, с приоритизиране на пратката и експресна обработка. Могат да бъдат добавени и допълнителни услуги, като митническата обработка, вземане от място и доставка до адрес.
Направи запитване

Сухопътен транспорт

Сухопътен транспорт
Всеки вид доставка е свързан до известна степен с превозването по суша, защото то е неизменна част от логистичната верига. В областта на сухопътния транспорт, „Мирекс Шипинг“ предлага следните услуги:
 • Групажни автомобилни превози от и за Европа, Близкия Изток и България
 • Превоз на комплектни и специализирани товари от и за Европа, Близкия Изток и България
 • Сухопътен транспорт на контейнери
 • Специализирано оборудване за превоз на извънгабаритни товари и на товари, изизскващи поддържане на специфичен температурен режим по време на превоза
 • Следене и контрол на пратката и информация за статуса ѝ
Свържете се с нас за допълнителна информация и цени.
Комплектни превози
„Мирекс Шипинг“ предлага шосеен транспорт с цели автомобили на комплектен транспорт от и до цяла Европа (Франция, Италия, Гърция, Румъния, Германия, Холандия, Белгия, Полша, Чехия, Австрия, Унгария, Испания, Великобритания, Турция, Русия, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия) и Близкия Изток.
Направи запитване

Проектно карго

Проектно карго
Независимо от произхода или местоназначението, Мирекс Шипинг може да да транспортира вашия извънгабаритен или тежък товар от и до всяка точка до и от България. Проектните товари са товари с размери и тегло по-големи от тези на товарите, превозвани с обикновени превозни средства по суша. Поради спецификата на всеки проект и извънгабаритните размери на товара за обработка на такъв тип стоки се изискват специфични знания и опит свързани със всеки едни етап от управлението на логистичната верига от момента на товарене на пратката, укрепването й, складирана, пристанищни операции, товарене и укрепването й на кораб, осигуряване на морски или речен транспорт, митнически операции, осигуряване на разрешителни за превоз и т.н.
Транспортирането на извънгабаритен и тежък товар по суша е специфична дейност, и е обвързана със специфичните изисквания на нормативната уредба, както и подготвянето на специални документи.
Мирекс Шипинг може да предложи иновативно, гъвкаво и оптимално решение за превоз на Вашето проектно карго.
В потфолиото на Мирекс Шипинг са включени следните услуги:
 • Транспортиране на извънгабаритно и тежко карго по вода и суша
 • Осигуряване на квалифицирани услуги от сертифицирана организация, която да одитира товаренето и укрепването на товара, като може да издаде съответния документ за това
 • Ескортиране по суша на извънгабаритни и тежки товари
 • Разрешителни за движение на проектно карго
 • Определяне на подходящ маршрут за движение съобразен с всички изисквания и законови разпоредби
Институциите, с които се съгласуват превозите на извънгабаритни и тежки товари са:
 • Отдел Пътна полиция
 • Агенция Пътна Инфраструктура
Нормативна База за транспорт на тежки и извънгабаритни товари

Нашият опит в превоз на извънгабаритни и тежки товари, включва транспорт на:
 • Каравани
 • Яхти
 • Специализирано обрудване за промишлеността и строителството
 • Трансформатори

Мирекс Шипинг и екипът му остават на розпаложение за Вашите запитвания Направи запитване

ЖП Транспорт

ЖП Транспорт
С инициативата „Един Път Един Пояс“ стартирана през 2013 година се дава една изцяло нова възможност за връзка между Далечния Изток и Европа. Така наречения Нов „Път на коприната“ - The Silk Road Ecomonic Belt / The Belt/ е един от най-амбициозните инфраструктурни проекти, замисляни и осъществени някога. Той се връща към първоначалния път на коприната, който свързва Европа с Азия по суша както преди векове. За целта вече са изградени над 12 000 километра жп инфраструктура от Източен Китай до Полша и Германия. Транзитното време е между 14 и 18 дни, а жп инфраструктурата достига до 28 основни Китайски града, 21 провинции, както и 11 Европейски страни и 29 града. Тази алтернативна транспортна връзка с Европа ни дава възможност да предоставим едно ново и алтернативно решение в организацията на веригата на доставките.

Основните предимства на ЖП транспрота от Китай до Европа:

 • По-добра достъпност до вътрешни точки в Китай, които са отдалечени от основните им пристанища, което спестява както разходи, ката и време за доставка.
 • По-ниски разходи в сравнение с въздушния транспорт
 • По-добро транзитно време в сравнение с морския транспорт
 • Регулярни сервизи – отпътуване на няколко влака седмично
 • Високо ниво на надеждност и сигурност в разписанието: фиксиран ден на отпътуване, спазване на графика гара след гара, без значение от    промените във времето, без закъснения
 • Икономическо решение - за тежки и насипни товари. Таксуемото тегло е 1 куб.м = 600 кг
 • Транспорт, щадящ околната среда - електрически локомотиви с ниски въглеродни емисии
 • Проследяване и мониторинг на пратките

Мирекс Шипинг може да Ви предложи ЖП блок влак от и за Китай с цели контейнери (FCL) и за групажни пратки (LCL). Направи запитване

Митническо представителство

Митническо представителство
Клиентите на Мирекс Шипинг имат и удоволствието да използват услугите на един от най-квалифицираните митнически агенти в страната - Екстранс ООД.
Отдел “Митническо обслужване” предлага цялата гама от услуги свързани с митническо и външнотърговско обслужване в цялата страна.

Клиентите ни могат да заявят по всяко време изготвяне на митнически, транспортни и търговски документи, разрешителни и лицензи, интрастат декларации, складиране под митнически контрол.

Основни услуги предлагани от отдел “Митническо обслужване” :
 • Внос
 • Износ
 • Транзитни операции
 • T2L
 • Реекспорт
 • Временен внос/износ
 • Митническо складиране
 • Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад
 • Изоставяне на стоки в полза на държавата
 • Унищожаване на стоки
 • Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаването на митнически сборове при транзитни операции
 • Регистрация на търговски дружества и физически лица пред Митница и получаване на ЕОРИ номер
 • Изготвяне и оформяне на документи
Внос
Необходими документи за прилагане на режима са :
Електронно Упълномощаване, чрез български електронен подпис
Заявка за митническо представителство по приложен образец (изтегли).
Пълномощно за митническо представителство.
Документи за регистрация на вносителя.
EORI регистрация – копие на документ за EORI регистрация.
Транспортни документи, според вида транспорт.
Търговски документи:
 • Оригинална търговска фактура (Invoice).
 • Опаковъчен лист (Packing List).
 • Сертификати за произход, качество и др. (ако се изискват).
 • Копие на фактури за транспорт, застраховка и други разходи до входяща граница на ЕС при условия на доставка EXW или FOB.
 • Документ за произход в случай на ползване на преференции.
 • Разрешителни за внос – необходимите разрешителни, ако са изискуеми от държавните органи според спецификата на стоката.
 • Платежни документи за ДДВ.
Направи запитване

Складиране

Складиране
Като част от Екстранс Холдинг, пратките на Мирекс Шипинг ООД се обработват и складират от складовият оператор на групата Екстранс.

На клиентите си предлагаме:
 • Временно складиране за стоки под митнически контрол – в рамките до 90 дни
 • Митническо складиране за стоки под митнически контрол – неограничен
 • Свободно складиране за стоки извън митнически контрол – неограничен
 • Обособено помещение за пратки изискващи температурен режим
 • Терминална обработка и складиране
 • Комисиониране
 • Опаковане
 • Етикетиране
 • Претоварни операции автомобил – автомобил, контейнер – автомобил, автомобил - контейнер
Направи запитване

Критично спешни пратки

Критично спешни пратки
За Вашите най-спешни товари, когато сроковете за доставка на материали за завода, линията или проекта Ви са критични, Ви предлагаме специализирана услуга с време на доставка 12-48 часа врата-врата, в цял свят, 7дни в седмицата.
Куриер на борда
Също познат като хендкери. Специален човек пътува с Вашата пратка до най-близкото летище до крайната дестинация, откъдето я поемат нашите партньори.
Направи запитване

Услуги с добавена стойност

Услуги с добавена стойност
За да завършим цялствия процес в Управление на веригата на доставка Мирекс Шипинг ООД предлага следните допълнителни услуги, като
търговските ни услуги включват, и не се ограничават до:
 • Специализирани консултации
 • Съдействие за издаване на лицензи, разрешителни и други документи от различни държавни институции
 • Обработка на документи
 • Застраховка на товари
 • Осигуряване на авариен комисар и сървей
 • Логистични решения за изложения и други събития
 • Обратна логистика
 • Въоръжен ескорт
Направи запитване